Invest In BrandBee

See our page on Aktietorget

Prenumerera på Nyheter och RapporterInvestor Relations

Här hittar du nyheter och finansiell information om BrandBee Holding AB (Publ). Du kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter genom att ange din e-postadress i rutan till vänster. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår VD via e-post: richard.glimstedt@brandbee.com

Vår Sida på Aktietorget

Nyheter

2018-08-28
Halvårsrapport 1 2018

2018-05-22
VIDEOBUR STHLM INT AB: Richard Glimstedt blir ny VD för VideoBur Sthlm Int AB

2018-05-16
VIDEOBUR STHLM INT AB: Kommuniké från årsstämman 2018 i VideoBur Sthlm Int AB (publ)

2018-05-02
VIDEOBUR STHLM INT AB: Förslag till beslut av punkterna 9-12 och 14 på dagordningen för VideoBursts kommande årsstämma

2018-05-02
VideoBurst: Fullmakt ombud aktieägare

2018-04-25
VideoBurst: Publicering av årsredovisning 2017

2018-04-16
VideoBurst: Kallelse till årsstämma i Videobur Sthlm Int AB (publ)

2018-02-21
VideoBurst: VIDEOBURST TILLFÖRS CIRKA 2,8 MSEK GENOM FÖRETRÄDESEMISSION

2018-02-01
VideoBurst: Teckningssedel företrädesemission februari

2018-02-01
VideoBurst: Teaser företrädesemission februari

2018-02-01
VideoBurst: Memorandum företrädesemission februari

2018-01-30
VideoBurst: VIDEOBUR STHLM INT AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

2018-01-23
VideoBurst: Videobur Sthlm Int AB tidigarelägger rapportdatum för bokslutskommunikén för 2017 till den 30 januari 2018

2018-01-23
VideoBurst: VideoBur Sthlm Int AB genomför företrädesemission

2018-01-18
VideoBurst: VideoBurst öppnar säljkontor i Indien

2018-01-15
VideoBurst: VideoBurst har erhållit stöd på 250 000 SEK för internationalisering

2018-01-11
VideoBurst: Integration mot YouTube genererar annonsförsäljning i Indonesie

2017-12-20
VideoBurst: VideoBurst har blivit AdWords-certifierade av Google

2017-11-27
VideoBurst: VideoBurst riktade emission registrerad hos Bolagsverket

2017-11-09
VideoBurst: VideoBurst lanserar 100 nya videomallar och inleder pilotprojekt med ett svenskt börsnoterat bolag

2017-11-07
VideoBurst: VideoBurst lanserar ny produkt för YouTube-annonsering

2017-11-01
VideoBurst: SolunoBC bygger vidare på sin videostrategi tillsammans med VideoBurst

2017-10-30
VideoBurst: VideoBurst genomför en riktad nyemission

2017-10-27
VideoBurst: Kvartalsrapport 3 2017

2017-10-06
VideoBurst: SKVP skalar upp sitt samarbete med VideoBurst

2017-10-03
VideoBurst: Korrigering av summeringsraden av omsättningstillgångar i Halvårsrapporten 2017-01-01-2017-06-30

2017-09-21
VideoBurst: VideoBurst VD ökar sitt innehav

2017-07-18
AktieTorget: Marknadsmeddelande 201/17 – Sista dag för handel i Videobur Sthlm Int AB:s BTA

2017-07-18
VideoBurst: Nyemissionen i VideoBurst har registrerats

2017-07-06
VideoBurst: SolunoBC fördjupar sitt samarbete med VideoBurst

2017-06-28
VideoBurst: VideoBurst har tagit emot de första beställningarna via ramavtalet med SKVP

2017-06-13
VideoBurst: Nytt globalt team på plats

2017-06-08
VideoBurst: VideoBursts företrädesemission övertecknad

2017-06-01
VideoBurst: VideoBurst har fått in 11 kunder i Indonesien under den inledande månaden

2017-05-31
VideoBurst: VideoBurst öppnar upp för videoproducenter att tjäna pengar på sina egna videomallar

2017-05-19
Anmälningssedel att ladda ned

2017-05-19
VideoBurst: Ny VD köper aktier i VideoBurst

2017-05-18
VideoBurst: Kommuniké från Årsstämma 2017 i Videobur Sthlm Int AB (publ)

2017-05-17
Teaser att ladda ned

2017-05-17
Emissionsmemorandum att ladda ned

2017-05-17
VideoBurst: Publicering av emissionsmemorandum

2017-05-17
VideoBurst: Christofer Lee föreslås till ny styrelseledamot i Videobur Sthlm Int AB (publ)

2017-05-15
VideoBurst: Christofer Lee blir ny VD för onlinevideobolaget VideoBurst

2017-05-08
VideoBurst: Företrädesemission i Videobur Sthlm Int. AB

2017-05-05
VideoBurst: VideoBurst inleder samarbete med e-handelsplattformen Litium

2017-05-04
VideoBurst: Publicering av förslag till årsstämma 2017-05-18

2017-05-03
VideoBurst: VideoBurst sponsrar e-handelsmässa

2017-04-28
VideoBurst: VideoBurst rekryterar ny VD för internationell expansion

2017-04-28
VideoBurst: Kvartalsrapport 1 2017

2017-04-27
VideoBurst: Årsredovisning 2016

2017-04-24
VideoBurst: VideoBurst öppnar säljkontor i Indonesien

2017-04-18
VideoBurst: Kallelse till årsstämma i Videobur Sthlm Int. AB (publ)

2017-04-12
VideoBurst: VideoBurst tecknar avtal med branschorganisationen SKVP

2017-03-14
VideoBurst: VideoBurst inleder samarbete

2017-03-14
VideoBurst: VideoBurst bjuder in till event hos Google

2017-03-07
VideoBurst: VideoBurst tar viktigt steg i sin plattformsutveckling

2017-02-23
VideoBurst: VideoBurst tecknar samarbetsavtal i Filippinerna

2017-02-14
VideoBurst: Bokslutskommuniké 2016

2017-02-13
VideoBurst och The Store lanserar kärlekskampanj för i-HUSET

2017-02-10
VideoBurst ändrar rapportdatum till 2017-02-14

2017-01-31
VideoBurst expanderar

2017-01-27
Elgiganten förlänger sitt avtal med VideoBurst

2017-01-13
VideoBurst inleder partnerskap med Cloudreel

2016-12-16
VideoBurst lanserar videohälsningar för högtider

2016-12-06
VideoBurst gör all time high i november

2016-11-24
VideoBurst önskar God Video-jul till aktieägare och investerare

2016-11-08
VideoBurst inleder satsning på YouTube-annonsering

2016-10-20
Skruvat.se och VideoBurst inleder samarbete

2016-10-03
VideoBurst lanserar sin onlineförsäljning

2016-09-30
Kallelse till extra bolagsstämma 161014
Ladda ner fullmakt för stämman här.

2016-09-16
SelfieJobs förenklar och digitaliserar ansökningsprocessen för nytt jobb med hjälp av VideoBurst

2016-08-23
Keybroker inleder samarbete med Videoburst för att stärka sitt online video-erbjudande

2016-08-18
Elgiganten väljer VideoBurst som partner

2016-06-29
VideoBurst: VideoBurst når milstolpen 100 publika mallar i sitt videobibliotek

2016-06-22
VideoBurst lanserar ny produkt och tar in ny kund

2016-06-16
VideoBurst: Inleder strategiskt samarbete med Epidemic Sound

Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i BrandBee Holding AB (Publ) uppgår till 1 910 434 kronor fördelat på 38 202 685 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK och antal aktier till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till BrandBee Holding ABs (Publ) tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Handelsinformation

BrandBee Holding AB (Publ) aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Aktien

Aktiens kortnamn på Spotlight Stock Market: BRANDB
ISIN-kod för aktien som handlas på Spotlight Stock Market: SE0008375331
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Ägarstruktur

För aktuell ägarstruktur klicka här.

Kalender

18-10-30 Delårsrapport tre 2018

 

Bolagsstyrning

BrandBee Holding AB är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. BrandBee Holding AB (då VideoBur Sthlm In AB) har varit noterade på Spotlight Stock Market (då AktieTorget) sedan juni 2016 och följer därmed Spotlight Stock Markets regelverk. BrandBee Holding AB tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom Spotlight Stock Market inte definieras som en reglerad marknad och dessa regler därmed inte är tillämpningsbara.

Organisation

I dagsläget har BrandBee Holding AB 5 medarbetare på vårt kontor i Stockholm. Rollerna består av ledning, sälj, marknad och produktion.

Koncernstruktur

BrandBee Holding AB ingår i koncern med dotterbolagen VideoBur Sthlm AB och BrandBee AB.

VideoBur Sthlm AB är ett IT-bolag som tillhandahåller en plattform för tids- och kostnadseffektiv produktion av video och BrandBee AB är verksamma inom digital marknadsföring och annonsering online.

IR kontakt

E-post: richard.glimstedt@brandbee.com

Telefon: +46 70-366 16 22

Contact Us